W pewnych okolicznościach można wynegocjować odroczony termin płatności. W celu przyznania odroczonego terminu płatności należy skontaktować się z biurem firmy pod numerem telefonu: 81 744 01 94 wew. 106

W przypadku zamówień z odroczonym terminem płatności dla instytucji wymagane jest papierowe zamówienie lub jego skan, dostarczone przed lub przy odbiorze pracy. Każdy odbierający pracę dla instytucji powinien posiadać zamówienie bądź jego kserokopię, bez względu na to, czy odbiera kolejne zamówienie, czy tylko pewną partię wcześniejszego zlecenia.

powered by iwarePRINT