1. Projektowanie - od czego zacząć?

Projektowanie powinniśmy rozpocząć od ustawienia:
- Formatu dokumentu tak, aby odpowiadał rozmiarom wydruku jaki chcemy uzyskać (skala 1:1)
- Marginesów na docięcie pracy tzw. "spadów" (Dotyczy formatów mniejszych od A2 - 420x594 mm)
- Rozdzielczości obrazu
- Przestrzeni barwnej

Podczas projektowania - zdecydowanie zalecamy, aby zamienić na bitmapę (rasteryzować, spłaszczyć) wszystkie obiekty z zastosowanymi efektami (maski, obroty wyszparowanych obiektów, przezroczystości, soczewki itd).

Plik projektu nie może zawierać dwóch (i więcej) użytków na jednej stronie.

Po ukończeniu projektu, dokument należy zapisać w odpowiednim formacie pliku.
Najlepszym i uniwersalnym formatem stosowanym w poligrafii jest .PDF

W przypadku druków wielkiego formatu (A2 i większych) dopuszczamy również stosowanie takich formatów jak:
TIFF, PS, JPG

Szczegółowe wyjaśnienie dotyczące poszczególnych czynności umieściliśmy w oddzielnych wątkach pomocy.
W karcie każdego z produktów znajdują się również makiety, które zawierają predefiniowane i zalecane przez nas ustawienia dokumentu.

2. Rozdzielczość obrazu

300 DPI
Wydruki formatu A2 (420x594 mm) oraz mniejsze powinny być drukowane w jakości 300 dpi. Rozdzielczość 300dpi powinien mieć plik źródłowy w wymiarach jakich będziemy go używać w publikacji (skala 1:1). Warto też wiedzieć, że sztuczne zwiększanie rozdzielczości zwiększy tylko rozmiar pliku a nie poprawi jakości obrazu. Dlatego też, należy rozpoczynać projektowanie od ustawienia odpowiedniej wartości DPI w dokumencie.

Poniżej przykładowe ustawienie rozdzielczości w programie Photoshop dla wydruku formatu A4:

Ustawienie rozdzielczości dla wydruku

Wielki format
Wydruki formatu większego niż 0,5x0,5 m, mogą mieć mniejszą wartość DPI. Dzięki temu rozmiar pliku będzie mniejszy. W tabeli poniżej przedstawiono wartości DPI dla danego metrarzu.
Tabela dpi

3. Przestrzeń barwna

Obrazy powinny być przygotowane w przestrzeni barwnej CMYK lub grayscale.
Unikniemy w ten sposób wydruku obrazków w przestrzeni RGB co może prowadzić do zmniejszenia nasycenia kolorów.

Ustawienie przestrzeni barwnej przy tworzeniu dokumentu - program Photoshop.

Ustawianie przestrzeni barwnej

Zmiana ustawień przestrzeni barwnej w utworzonym dokumencie - program Photoshop.

 Ustawianie przestrzeni barwnej w istniejącym dokumencie

4. Czym są "SPADY"?

Spad to obszar wydruku, który zostanie obcięty w ostateczne obróbce. Jeśli maszyna docinająca nie trafi precyzyjnie w linie cięcia, to obszar zwany spadem, pomoże nam uniknąć pojawienia się, białego niezadrukowanego obszaru lub elementów projektu zbyt blisko krawędzi cięcia.

Standardowo spad powinien wynosić od 3 do 5 mm z każdej strony. Najczęściej stosuje się spad 3 mm.

Aby prawidłowo zaprojektować wizytówkę 90x50 mm, wymiar dokumentu musimy określić jako 96x56 mm. Dodatkowy obszar to 3mm spadu z każdej ze stron. W niektórych programach obszar spadu oraz marginesy ustawia się w oddzielnych polach np. w programie InDesign.

Poniżej przykład projektu wizytówki formatu 90x50 mm. Spad określono tu ręcznie, najpierw definiując rozmiar brutto dokumentu (wraz ze spadem), następnie dodano linie pomocnicze do projektu, aby pomóc określić odstępy. Liniami pomocniczymi zaznaczono spad oraz margines. Margines w tym przypadku to odstęp od lini cięcia (spadu) do istotnych elementów graficznych jak np. tekst. Margines może być różny, w zależności od rodzaju projektu. 

Mniej istotną grafikę przesuwamy do końca obszaru spadu. Mowa tu o grafice, która jest tłem naszego projektu i która może zostać obcięta (słoneczko). Wszystkie pozostałe, istotne elementy ("Mój tekst") nie mogą przekroczyć marginesu spadu (zewnętrzna niebieska linia pomocnicza) i nie powinny przekraczać lini marginesu (wewnętrzna niebieska linia pomocznicza).

Spad

5. Tworzenie pliku PDF

Plik PDF jest już w poligrafii standardowym formatem. Aby był jednak w pełni użyteczny, niezbędne jest użycie odpowiednich ustawień, tak aby pliki PDF zawierały wszystkie niezbędne informacje, a jednocześnie pliki były maksymalnie małe.

Szczegółowe informacje na ten temat, znajdą Państwo pod tym adresem.
 
 
powered by iwarePRINT