1. Projektowanie - od czego zacząć?

Projektowanie powinniśmy rozpocząć od ustawienia:
- Formatu dokumentu tak, aby odpowiadał rozmiarom wydruku jaki chcemy uzyskać (skala 1:1)
- Marginesów na docięcie pracy tzw. "spadów" (Dotyczy formatów mniejszych od A2 - 420x594 mm)
- Rozdzielczości obrazu
- Przestrzeni barwnej

Podczas projektowania - zdecydowanie zalecamy, aby zamienić na bitmapę (rasteryzować, spłaszczyć) wszystkie obiekty z zastosowanymi efektami (maski, obroty wyszparowanych obiektów, przezroczystości, soczewki itd).

Plik projektu nie może zawierać dwóch (i więcej) użytków na jednej stronie.

Po ukończeniu projektu, dokument należy zapisać w odpowiednim formacie pliku.
Najlepszym i uniwersalnym formatem stosowanym w poligrafii jest .PDF

W przypadku druków wielkiego formatu (A2 i większych) dopuszczamy również stosowanie takich formatów jak:
TIFF, PS, JPG

Szczegółowe wyjaśnienie dotyczące poszczególnych czynności umieściliśmy w oddzielnych wątkach pomocy.
W karcie każdego z produktów znajdują się również makiety, które zawierają predefiniowane i zalecane przez nas ustawienia dokumentu.

2. Rozdzielczość obrazu

300 DPI
Wydruki formatu A2 (420x594 mm) oraz mniejsze powinny być drukowane w jakości 300 dpi. Rozdzielczość 300dpi powinien mieć plik źródłowy w wymiarach jakich będziemy go używać w publikacji (skala 1:1). Warto też wiedzieć, że sztuczne zwiększanie rozdzielczości zwiększy tylko rozmiar pliku a nie poprawi jakości obrazu. Dlatego też, należy rozpoczynać projektowanie od ustawienia odpowiedniej wartości DPI w dokumencie.

Poniżej przykładowe ustawienie rozdzielczości w programie Photoshop dla wydruku formatu A4:


Wielki format
Wydruki formatu większego niż 0,5x0,5 m, mogą mieć mniejszą wartość DPI. Dzięki temu rozmiar pliku będzie mniejszy. W tabeli poniżej przedstawiono wartości DPI dla danego metrarzu.

 

3. Przestrzeń barwna

Obrazy powinny być przygotowane w przestrzeni barwnej CMYK lub grayscale.
Unikniemy w ten sposób wydruku obrazków w przestrzeni RGB co może prowadzić do zmniejszenia nasycenia kolorów.

Ustawienie przestrzeni barwnej przy tworzeniu dokumentu - program Photoshop.

 

Zmiana ustawień przestrzeni barwnej w utworzonym dokumencie - program Photoshop.

 

 

4. Czym są "SPADY"?

Spad to obszar wydruku, który zostanie obcięty w ostateczne obróbce. Jeśli maszyna docinająca nie trafi precyzyjnie w linie cięcia, to obszar zwany spadem, pomoże nam uniknąć pojawienia się, białego niezadrukowanego obszaru lub elementów projektu zbyt blisko krawędzi cięcia.

Standardowo spad powinien wynosić od 3 do 5 mm z każdej strony. Najczęściej stosuje się spad 3 mm.

Aby prawidłowo zaprojektować wizytówkę 90x50 mm, wymiar dokumentu musimy określić jako 56x96 mm. Dodatkowy obszar to 3mm spadu z każdej ze stron. W niektórych programach obszar spadu oraz marginesy ustawia się w oddzielnych polach.

Przykład w dwóch programach - Photoshop oraz InDesign:

Poniżej przykład projektu wizytówki formatu 90x50 mm. Liniami pomocniczymi zaznaczono spad oraz margines. Margines w tym przypadku to odstęp od lini cięcia (spadu) do istotnych elementów graficznych jak np. tekst. Margines może być różny, w zależności od rodzaju projektu. 

Mniej istotną grafikę przesuwamy do końca obszaru spadu. Mowa tu o grafice, która jest tłem naszego projektu i która może zostać obcięta. Wszystkie pozostałe, istotne elementy nie mogą przekroczyć marginesu (czarny kolor).

5. Tworzenie pliku PDF

Plik PDF jest już w poligrafii standardowym formatem. Aby był jednak w pełni użyteczny, niezbędne jest użycie odpowiednich ustawień, tak aby pliki PDF zawierały wszystkie niezbędne informacje, a jednocześnie pliki były maksymalnie małe.

Szczegółowe informacje na ten temat, znajdą Państwo pod tym adresem.